Slide 1 jFlow Plus
Slide 1 jFlow Plus
Slide 1 jFlow Plus
Slide 1 jFlow Plus

Wyroby z tworzyw sztucznych

Jednym z kierunków działalności firmy jest projektowanie i wykonywanie wyrobów z użyciem technologii formowania próżniowego. Praktyczne zastosowanie tej technologii widoczne jest w wyrobach przemysłu meblarskiego, spożywczego, energetyce, sporcie i reklamie. Do wyrobów tych należą bagażniki rowerowe, szuflady, osłony, kopuły, plafony reklamowe, walizki serwisowe itp.
Ocena możliwości wykonania wyrobu metodą formowania próżniowego przeprowadzana jest indywidualnie w uzgodnieniu z klientem. Istotną zaletą formowania próżniowego jest stosunkowo niski ( w stosunku do form wtryskowych ) koszt form oraz niska pracochłonność związana z przygotowaniem produkcji.
Jest to bardzo istotne przy często zmieniającym się asortymencie i niewielkich ilościowo zamówieniach.
Wyroby mogą mieć wymiary w gabarycie 1500 x 1000 x 300 mm i w grubościach od 0,15 do 10 mm.
NOWOŚCI | Blistry | Ekspozytory | Etykiety | Kratownice | Opakowania do żywności | Opakowania typu skin | Paletki i wkłady | Tekstylne i z pianek | Wyroby różne | Kontakt